Kjos Bygg AS er i gang med bygging av Skjolden Brygge Byggetrinn 1 vart ferdigstilt sommaren 2006 det vart bygd 10 utleigehytter/sjøboder.
Arbeidoppgåvene mine  i dette prosjektet var :
-Bygningsutforming, planlegging og teikning
-ansvarleg prosjekterande med unnatak av grunn,støttemurar i sjø og betongkontruksjonar
-teknisk beskrivelse/rettleiing
-materiallister
-arbeidsteikningar
-byggesøknad
-dimensjonering
Oppdragsgivar  er Kjos Bygg as som har fått dette arbeidet  som totalentreprise hjå investor Oddvar Røysi.
På denne sida har eg teke med nokre utvalg  av teikningar, nokre bilder frå byggetida og  bilder av dei ferdige  hyttene.