Torstad hyttefelt i Sogndalsdalen
Prosjekt: Planlegging og teikning av 3 stk hytter i privat hyttefelt i Sogndalsdalen
Tiltakshavar:
Vekun trading V/Morten Stunner
Teikning utført av:
Kjell Bjørn Neset
Byggearbeid:
Tharaso AS
Byggeår:
2007Arbeidsoppgåver består av:

-Planlegging/ teiknng
-Prosjektering med preaksepterte  løysingar
-detaljteikning og dokumentasjon henta ifrå NBI byggdetaljeblad