Utdrag av referanseliste frå 1990-2005
   
Byggeherre:
Tiltak:
Døsen, Høyheimsvik Einebustad
Skophamar, Solvorn Utviding bustad
Molland, Marifjøra/Joranger Einebustad/garasje
Halland, Hosteland Einebustad/garasje
Ahlin, Hafslo Rehabilitering bustad
Padlesak, Solvoren Einebustad
Aarnes, Gaupne Einebustad
Solvi, Hafslo Einebustad
Nystuen / Hunshamar, Gaupne Einebustad
Hauge, Høyheimsvik Einebustad
Tuften / Berli, Gaupne Einebustad
Hamrum, Hafslo Utviding bustad
Buskaker / Torgersen, Hafslo Einebustad
Aspelund, Hafslo Einebustad/garasje
Sandvik, Gaupne Einebustad
Sundsøy, Gaupne Tilbygg, einebustad
Nyland, Gaupne Einebustad
Kvam, Bærum Hytte, Filefjell
Drevdal, Gaupne Einebustad/garasje
Solberg, Sogndal Påbygg bustad
Øvretun, Sogndal Einebustad/garasje
Stenehjem, Sogndal Garasje
Vikdal, Hermansverk Tilbygg, bustad
Stedje / Hofslundsengen Tilbygg, bustad
Thorsnes, Sværefjorden/Balestrand Hytte
Aksnes, Fjærland Tilbygg, bustad
Tufte, Leikanger Einebustad, garasje
Jostedal statsalmenning Utleige Hytte
Eidet fartygeigarlag, Sogndal Klubbhus
Heier, Balestrand Einebustad/garasje
Høydal, Balestrand Einebustad/garasje
Baggetun, Jostedal Einebustad/garasje
Espeland Tilbygg Hytte
Tandle, Sogndal Nybygg/tilbygg bustad
Skjerven, Hafslo Rehabilitering bustad
Hitland, Sogndal Garasje
Almås, Sogndal Påbygg bustad
Sværen, Sværefjorden, Balestrand Rehab, bustad
Midtun, Øvre Årdal Tilbygg bustad
Noshie, Marifjøra Einebustad/garasje