Omsorgbustader, Gaupne
Prosjekt: Omsorgbustader, Gaupne
Tiltakshavar:

Prosjektering/teikning utført av:
Hafslo Bygg Service
Byggearbeid:
Byggeår:
2007


Info:
Omsorgbustader i Gaupne vart ferdigstilt sommaren 2007,  Oppdraget  vart tildelt etter konkurranse,  Fuhr Bygg as har totalentreprise. Bygget består av 3 stk Leilegheiter og eit felles opphaldsrom.