Nosi Hyttefelt i Jordalen
Prosjekt: Planlegging og teikning av 3stk hytter i privat hyttefelt, Jordalen i Vosskommune
Tiltakshavar:
Geir Haugane, Sogndal
Teikning utført av:
Kjell Bjørn NesetArbeidsoppgåver består av:

-Planlegging/ teiknng
-Prosjektering med preaksepterte  løysingar
-detaljteikning og dokumentasjon henta ifrå NBI byggdetaljeblad