Kleiv hyttefelt i Sogndalsdalen
Prosjekt: Planlegging og teikning av 4stk hytter i privat hyttefeilt i Sogndalsdalen
Tiltakshavar:
Sogn piperehabilitering AS
Teikning utført av:
Kjell Bjørn Neset
Byggearbeid:

Byggeår:
Våren 2007Arbeidsoppgåver består av:

-Planlegging/ teiknng
-Prosjektering med preaksepterte  løysingar
-detaljteikning og dokumentasjon henta ifrå NBI byggdetaljeblad