KJØRNES CAMPING

Prosjekt:
Nytt kjøkken og sanitærbygg.
Tiltakshavar:

Prosjektering/teikning utført av:
Hafslo Bygg Service
Byggeår:
2006/2007