Byggeplanar?

Eg kan hjelpe deg med desse oppgåvene:

--> Planlegging/teikning: nye hus/tilbygg, hytter, garasjer, næringsbygg.
--> Kjem på synfaring og tilpassar etter tomt og byggeskikk.
--> Set opp kalkylar som grunnlag for søknad om lån og tilskot.
--> Rådgjeving og byggeleiing.
--> Lagar til anbodsdokument som grunnlag for innhenting av prisar.
--> Hjelper til med byggesøknad.
--> Materiallister for innhenting av priser.
--> Dimensjonering av bærande konstruksjoner
--> Tredimensjonal DAKteikning av fasadar og konstruksjonar.
--> Teikning/digitalisering av eldre bygningar.
--> Utarbeider sjekklister og kontrolldokumentasjon for bedrifter.