Eksempel på branndokumentasjon på Hafslo barne og ungdomsskule


Orienteringsplan ved brannsentral
 

Rømmingsplan for kvart klasserom, som viser rømmingsvegar